Sauekad panevad püsti kogukonnatelgi

Sel aastal püstitatakse Vanamõisa käsitöölaadal Saue valla külade kõigi aktiivsete inimeste eestvedamisel ühine Kogukonnatelk. Telgi  sisuks on pop-up kohvik, kogukonnapood ja vaba lava. Kõik tooted, käsitööesemed ja küpsetised on sauevallakate kätetöö. Ka kõik esinejad on valla oma rahva hulgast.

Väga oluline projekti juures on kogukonna koostöö – uued ja palju tihedamad omavahelised suhted. Juba vanarahva tarkus ütleb, et on vaja koos puud soola ära süüa, enne kui teist tundma saad.

Saue Valla kogukonnatelk_logo

Kogukonnatelk  on meie võimalus külade aktivistidel üksteist paremini tundma õppida ja samas näidata nii sauevallakatele kui valla külalistele, kui ägedad, teotahtelised ja koostööaltid on Saue valla inimesed.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor.ai