Ühiskingitus Eesti Vabariigile: EV100 SABA

Eesti Vabariik 100 raames tantsime Vanamõisa käsitöölaadal ühiselt maha ühe vägeva
Sabatantsu!  Ühistantsimine saab toimuma 18.augustil kell 20.20 üheskoos Curly Stringsiga.
Sabatants on üks Eesti vanimaid rahvatantse, kus liigutakse üksteise selja taga kolonnis ja
mõlema käega hoitakse kinni eesolija puusadest või õlgadest. Liikumine toimub aeglaste
kõnnisammudega astudes iga takti kestel kaks sammu. Teises osas sooritatakse nelja takti
vältel 8 plaksu. Traditsiooniliselt on Sabatantu saatemuusikat mänginud torupill, kuid
tänapäeval kohtab põnevaid variante folkloorsetest seadetest tänapäevases võtmes.
Foto: Võru Folkloorifestival