ÜRITUSE SISEKORD

1. Ürituse algus Külastaja jaoks kell 10.00 ja lõpp 22.00.
2. Kogu ürituse territoorium on piirdeaedadega piiratud (laadaala, peoplats).
3. Pääs kogu üritusele (laadaala, peoplats) maksab 5€ ja alates kell 18.00 12€. Piletina kehtib käepael, mida on kõigil Külastajatel kohustus kanda ja mis võimaldab alalt lahkumist ja tagasi tulemist ajavahemikus kell 10.00 – 22.00. Piletid on müügil  kohapeal kell 10.00 – 22.00.
4. Külastaja käepael kaotab kehtivuse, kui see on rikutud või katki rebitud.
5. Lapsed pikkusega alla 1,4 m pääsevad sisse tasuta.

6. Kõigil külastajatel on kohustus keskusest lahkuda 18.08 hiljemalt kell 22.30.

7. Ürituse territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta klaas-, plekk-, plastik või muid anumaid või esemeid, psühhotroopseid aineid, alkoholi või muid ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid ja lemmikloomi. Kõik eelnimetatu on turvateenistusel õigus ära võtta.
8. Lahjat alkohoolset jooki on võimalik osta ürituse territooriumilt plasttopsis.
9. Territooriumile ei pääse ilmsete joobetunnustega isikud. Sellistele isikutele ostetud piletite maksumust ei hüvitata ja isikute territooriumile mittepääsemise otsustab Korraldaja ühepoolselt.
10. Ürituse territooriumil on keelatud igasugune reklaami-, promotsiooni- ja kaubandustegevus korraldaja loata.
11. Külastaja on kohustatud hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.
12. Ürituse turvateenistusel ja korraldajatel on õigus kõrvaldada territooriumilt Külastaja(d), kes rikuvad avalikku korda, sisekorda, segavad ürituse kulgu ja/või osalejaid. Ürituselt kõrvaldatud isiku käepael kaotab kehtivuse.
13. Esmaabi võimalus on infopunktis.
14. Lapsevanemad vastutavad kogu territooriumil oma laste turvalisuse ja tegevuse eest, kaasa arvatud lasteala, kus ei toimu organiseeritud järelevalvet.
15. Korraldaja ei vastuta Külastaja võimalike vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest ürituse toimumiskohas või parkimisaladel.
16. Korraldaja palub järgida ajutiste liiklusmärkidega kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda ning hoiatab, et valesti pargitud sõidukid teisaldatakse.

Küsimuste korral helistage telefonile +372 5140761 või pöörduge pealava kõrval asuvasse infopunkti.

Ürituse korraldaja on MTÜ Vanamõisa küla