Vanamõisa käsitöölaadal on läbi aastate olnud ka ohutus- ja päästeala ning militaarala. Siin teeme koostööd  Päästeameti, Kiirabi, Punase Risti, Maanteeameti, Eesti Politsei kui Raudteeohutus OLE esindajatega, et läbi ühise pingutuse jõuda ennetustöö- ja ohutusalase teabe ja põnevate atraktsioonidega võimalikult suure hulga inimesteni. Miliaaralal oleme koostööd teinud Eesti Kaitseliidu ja Eesti kaitseväega. Lisaks osalevad ka igal aastal vabatahtlikud erinevatest Harjumaa paikadest.

2022 aasta programm:

9:30.00-14:00 

Kaitseliidu Saue kompanii tutvustab tehnikat ja varustust. Saku Priitahtlike Pritsimeeste ennetustöö ja tuleohutusalane teavitustöö. 

12.00 Põleng: Saku Priitahtlike Pritsimeeste demonstratsioonesinemine