Vanamõisa käsitöölaadal on läbi aastate olnud ka ohutus- ja päästeala ning militaarala. Siin teeme koostööd  Päästeameti, Kiirabi, Punase Risti, Maanteeameti, Eesti Politsei kui Raudteeohutus OLE esindajatega, et läbi ühise pingutuse jõuda ennetustöö- ja ohutusalase teabe ja põnevate atraktsioonidega võimalikult suure hulga inimesteni. Miliaaralal oleme koostööd teinud Eesti Kaitseliidu ja Eesti kaitseväega. Lisaks osalevad ka igal aastal vabatahtlikud erinevatest Harjumaa paikadest.

2019 aastal tuleb kohale Kaitseliidu Saue kompanii. Nad tutvustavad kaitseliidu ajalugu kui ka kasutusel olevat tehnikat ja varustust. Lastele on tasuta ronimissein, kohal ka juhendaja.

Kohal on ka Militaarseiklus, kes seab üles lasketiiru, kus on võimalik airsofti relvadega täpsust lasta (lisatasu eest). Tutvuda saab airsofti relvade väljapanekuga.